Skip to main content

Pressmeddelande 2022-11-01

En ny stark företagskonstellation i Höga Kusten presenteras idag när det står klart att Block Revisionsbyrå tar in Gerdins Invest som ny delägare samtidigt som Block förvärvar Gerdins Invest befintliga ekonomibolag med personal och kunder.

Gerdins Invest är ett privatägt investmentbolag som strävar efter att vara den bästa partnern för små och mellanstora företag i mellersta Norrland. Nu ansluter Gerdins Invest som delägare i Block Revisionsbyrå.

– Vi har funnit varandra och känner att vi delar värdegrund avseende företagande och kvalitet och att vi tillsammans ska fortsätta befästa Block Revisionsbyrå som landskapets bästa leverantör av revisions- och redovisningstjänster för små- och mellanstora företag, säger Kristofer Block.

Utöver att Gerdins Invest går in som delägare i Block så förvärvar Block Revisionsbyrå Gerdins Invests befintliga ekonomibolag och kommer från 1 november ge samtliga intresse- och dotterbolag bra ekonomi och rådgivningstjänster.

–Block Revisionsbyrå ser liksom vi att ekonomicontrolling är företagets hjärna och att rådgivning kring en korrekt rapportering ger företagsledningen information i tid för att fatta rätt beslut för företagets bästa. Därför känns det så bra att våra intressebolag kan erbjudas Blocks tjänster, säger Malin Norlander, Gerdins Invest.

Block Revisionsbyrå AB är den lokalt ägda revisions- och redovisningsbyrå med ett personligt engagemang i företagarens företagande. Blocks grundtanke är att du som företagare ska göra det du är bra på och med trygghet lämna ifrån dig bokföring och rapportering till Block som är expert på detta.

Block är en kvalitetsbyrå som utöver lokal närvaro och engagemang i företagen och företagandet lokalt i höga kusten även leder utvecklingen i landet för hur byråer ska arbeta med kvalitet. Block utbildar och ger andra byråer stöd att på motsvarande sätt som vi ge kvalitetstjänster till företagare i hela landet.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristofer Block
Tel: 070-555 36 33

Malin Norlander
Tel: 073-03 44 333