Månadskund
Tryggt och bra för dej som kund

Historiskt har vi alltid tagit betalt för arbetad timme. Det har varit ett otryggt och för er som kund svårbegripligt sätt att ta betalt. Vi får ofta frågor om varför det tagit 6,5 timmar denna månad då det tagit 5 timmar månaden innan. Det är tyvärr så att vi arbetar med människor och olika människor gör samma saker olika snabbt och olika effektivt vid olika tillfällen. En fördel för er som kund är därför att ni betalar ett fast pris som vi räknar fram utifrån ert företags storlek, arbetssätt, komplexitet och hur mycket av er redovisning vi hjälper er med.

Vi strävar efter att ge er en trygg och bra redovisning med bra rapportering så ni hela tiden med er redovisning som grund kan ta bra ekonomiska beslut.

Principer för månadsarvode
Arvodet gäller för vår tid från 1 januari-31 december. Det ingår ett bokslut under tidsperioden.

När ni börjar med månadsarvode faktureras tiden ut för nedlagt arbete fram till ett månadsslut oftast december. Därefter ingår all tid för de tjänster som vi kommit överens om eller som ni som kund brukar köpa.

Vi gör en preliminär bedömning av vad ert månadsarvode blir. Detta debiteras i början av varje månad under ett års tid. I normalfallet är det ert fasta arvode för de tjänster ni brukar köpa.  

Sker väsentliga förändringar av er verksamhet som inte är normala (>15% ökning eller minskning äger vi rätt/har skyldighet att ändra arvode även under löpande år) Exempel på sådana kan vara att ni ökat/minskar er omfattning av er redovisning markant, att ni förvärvat en till fastighet eller en ytterligare verksamhet eller att vi gör mer tjänster än tidigare.

Allt förtecknas i vårt uppdragsbrev med er. Där står även vem som har ansvar för vad i er redovisning och när saker ska vara utförda av respektive part.

Principer för förändring av månadsarvode
Varje ansvarig konsult hos oss har ansvar för uppföljning under året att bevaka om det sker en väsentlig förändring. Om så sker gör vi omgående en ny bedömning av vad ett nytt månadsarvode utifrån de nya förutsättningarna bör vara.

I normalfallet ändras arvodet bara en gång/år. Vi gör våra utvärderingar i slutet av året och det nya arvodet börjar gälla vid varje års början. Har ert uppdrag inte ändrats så sker endast en mindre indexjustering. Detta till följd av våra lönejusteringar som enligt vårt kollektivavtal börjar gälla 1 januari och i normalfallet uppgår till mellan 2-3%.

Har er verksamhet över tid ökat med 20% så är det rimligt att anta att vår tid att sköta er bokföring ökar med 20% och då även vårt arvode utöver inflationsjusteringar. På samma sätt beaktar vi en minskad storlek på verksamheterna hos er kunder även om det är vanligare att företag växer än minskar i omfattning.

Vi gör utvärdering både utifrån vår nedlagda tid men även vilken typ av kompetens som behövts på uppdraget. Antal verifikat och dess komplexitet samt graden av automatiserad redovisning är andra faktorer vi beaktar. Ibland kan vi tillfälligt tjäna mer eller förlora pengar på ett uppdrag. Över tid är vår ambition och tro att detta sätt att ta betalt är det mest rättvisa mot er som kund.

Har du fler fundering kring månadskund, kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna med att vara månadskund. Skicka din e-postaderss nedan, så hör vi av oss.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Block Revisionsbyrå

Kungsgatan 10, 881 30 Sollefteå Tel 0620 69 90 00
Kontorsvägen 2, 872 31 Kramfors Tel 0612 71 64 40
Petsamovägen 40, 873 97 Mjällom

Våra kontor har öppet, måndag – torsdag 8-15 , fredagar 8-12 .