Vi finns där för er i Coronakrisen!

Vi har många samtal från oroliga företagare nu där den idag finns en stor oro för hur krisen kommer slå på omsättning och resultat och företags möjligheter till investeringar. För er som har månadsarvoden vill vi påminna er om att det ingår löpande enklare rådgivning under året i ert abonnemang så tveka inte att höra av er.

Behöver ni hjälp med ansökningar av stöd eller en genomgång av er situation så att inte ni missar något stöd som ni har rätt till så kan vi hjälpa er med det. Vi har fortsatt 20% rabatt på all Corona-relaterade stöd med hjälp av ansökningar mm. Tveka därför inte att höra av er.

Nytt omställningsstöd

Den sista april utannonserade regeringen ett särskilt omställningsstöd som ska ge företag som väsentligt tappat omsättning i mars och april stöd för delar av de företagens fasta kostnader. Det är fortfarande inte klart hur och när ni som företag kan ansöka stödet men vi bevakar hur denna ansökan ska gå till. För att vara aktuell för stödet ska omsättningen ha minskat minst 30%. Det finns även andra villkor som måste vara uppfyllda. Vi kan hjälpa till att både gå igenom om ni har rätt till stödet men även hjälpa er att söka det så snart det är möjligt.

Läs mer!

Sök en utvecklingscheck hos regionen!

Nu finns stöd att söka hos region Västernorrland för att motverka effekten av Coronakrisen. Stödet är riktat till sk microföretag med vilket menas 1-9 anställda och max 20 miljoner årlig omsättning.  Främst avser checken stöd för konsultkostnader för utveckling. Det kan exempelvis vara marknadsföringskostnader men även affärsutveckling. Varför inte ta hjälp av oss att upprätta en justerad affärsplan eller likvidbudget till rabatterat pris? Företag kan även få stöd med maximalt 30 tkr för hårda investeringar som exempelvis inköp av maskiner. Ingen hänsyn behöver heller tas att man har lokala konkurrenter vilket vanligtvis brukar innebära att man som företag inte är aktuell för dessa stöd.

Läs mer!

Block Revisionsbyrå