Skip to main content

Redovisning/Bokföring

Du kan anlita oss, som redovisningsbyrå, för enskilda uppdrag eller på en mer kontinuerlig bas, när det gäller den ekonomiska redovisningen/ bokföring för ditt företag. Våra redovisningskonsulter har erfarenhet från många olika branscher och olika specialområden. Vi är mycket flexibla och kan arrangera olika lösningar. Idag finns alternativ till det mer traditionella ”lämna pärmen-lösningen”, såsom webbaserade lösningar och inscannade fakturor. Du bestämmer själv hur mycket du respektive våra redovisningskonsulter ska utföra av redovisningen. 

Lämnar du ditt bokföringsmaterial till oss, så sköter vi löpande bokföring och upprättar momsdeklarationer, skatteuppbörder och övriga ekonomiska rapporter. Vid årets slut ordnar vi, om du vill, med bokslut och nödvändiga deklarationer för företaget och för dig som företagsledare.

Vill du veta mer? Kontakta oss i Kramfors eller Sollefteå